Lidmaatschap

 

Als je na de proefperiode (zie Meezingen) lid wilt blijven van The Famondio Singers, dan is het belangrijk dat je weet wat onze werkwijze is en wat we van jou als lid kunnen verwachten.

Algemeen

 • We oefenen met partituren. Je hoeft geen noten te kunnen lezen, maar je hebt de partituur wel nodig om aantekeningen op te kunnen maken als de dirigent daartoe aanwijzingen geeft. Een potlood bij de hand tijdens de repetities is daarom altijd handig!
 • Het gaat vooral om lekker en met plezier zingen, recht vanuit het hart. Maar als a-capella koor moet je ook goed kunnen luisteren en kleuren naar je buurman (geen zorg, daar zijn foefjes voor!).
 • Thuis bereid je je voor met het oefenmateriaal. Meestal krijg je ruim voor de repetities te horen wat je kunt voorbereiden. Zo gaat het samen repeteren eenvoudiger en hoef je alleen de opgegeven partituren naar de repetitie mee te nemen.
 • We beginnen elke repetitie met het opwarmen van de stemmen. Daarna oefenen we voor de pauze nieuwe nummers, na de pauze zingen we  liedjes  uit ons repertoire. Behalve de nieuwkomers zingen we liedjes uit ons repertoire uit ons hoofd.
 • Je hebt een laptop of PC (windows of Mac) nodig, aangezien je een programma nodig hebt om je stempartij te oefenen.
 • We communiceren met elkaar via email en de groepsapp in Whatsapp.

Repetities

Aanvang 20:00 uur. Rond 21.00 uur pauzeren we een kwartiertje en gaan daarna door tot 22:00 uur.
Indien je een keertje verhinderd bent, dan graag een appje via de groepsapp. Verwacht je langer afwezig te zijn, dan graag even overleggen met een van de leden van het dagelijks bestuur. Tijdens schoolvakanties of feestdagen vervallen de repetities.

Oefenmateriaal

 • Wanneer je je aanmeldt en je contributie voldaan hebt, krijg je toegang tot het oefenmateriaal op de speciale ledenpagina. Je gebruikersnaam en wachtwoord verstrek je niet aan derden.
 • Voor je het oefenmateriaal downloadt, moet je het programma Finale Notepad 2012 installeren. Dit is een gratis programma, waarvoor je je ook gratis kun registreren. Alle oefenbestanden zijn in Notepad te openen, als pdf op te slaan en uit te draaien.
 • De meeste arrangementen zijn exclusief gemaakt voor the Famondio Singers en zijn auteursrechtelijk beschermd.
 • Het is niet toegestaan deze arrangementen te gebruiken voor andere koren of uitvoeringen anders dan georganiseerd door the Famondio Singers.

Contributie

 • De contributie van ons koor is € 200,00 per kalenderjaar en dient vooruit te worden betaald. Je mag de contributie in één keer overmaken, per half jaar, per kwartaal of per maand. Je betalingskeuze geef je aan op het inschrijfformulier.
 • Als nieuw lid betaal je de eerste keer het lopende kwartaal. Je ontvangt hiervoor een tikkie betaalverzoek. Na deze periode draag je zelf zorg voor een tijdige betaling van je contributie over de resterende periode van het kalenderjaar.
 • Opzeggen kan elk moment. Contributies die zijn voldaan, zijn echter nimmer terug te vorderen.
 • Zolang je lid bent, betaal je contributie, ook als je niet bij de repetities aanwezig bent. Restitutie zal niet plaatsvinden. In geval van zeer ernstige persoonlijke omstandigheden is pauzering van de contributie bespreekbaar, echter nooit met terugwerkende kracht.
 • Als in het laatste kwartaal van het kalenderjaar nog geen contributie is betaald volgens de door jou opgegeven betalingswijze, terwijl je niet hebt opgezegd, volgt een herinnering. Is de betaling na een maand nog niet voldaan, volgt een 2e herinnering waarbij € 6,00 administratiekosten in rekening wordt gebracht.
 • Je kunt je opgegeven betalingswijze jaarlijks wijzigen door dit per email door te geven aan de penningmeester.
 • Indien een repetitieavond geen doorgang kan vinden als gevolg van ziekte of verhindering van de dirigent, zal in overleg met het koor besloten worden of de repetitie met of zonder dirigent door gaat. De contributie loopt in ieder geval door.
 • Mochten de repetities op last van de overheid worden stilgelegd door bijvoorbeeld het uitbreken van een pandemie, dan is er sprake van overmacht. De vereniging behoeft niet te compenseren of over te gaan op restitutie van de contributie. Dit geldt ook voor andere exceptionele gebeurtenissen zoals extreme weersomstandigheden of rampen.

Overige zaken

 • Tijdens repetitieavonden en optredens kan geluids- en/of beeldmateriaal worden gemaakt voor publiciteits- of oefendoeleinden. Door het aanmelden bij het koor verklaar je je akkoord met het plaatsen van dit materiaal op internet of in andere media. Aan dit materiaal kunnen geen verdere (eigendoms-) rechten worden ontleend. Zelfgemaakte film- of foto-opnames mogen alleen na overleg en uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van the Famondio Singers (online) gepubliceerd worden. Zo kan de kwaliteit van het koor gewaarborgd blijven.
 • De vereniging houdt zich aan de AVG wetgeving omtrent privacy en je persoonsgegevens. We hebben je gegevens enkel nodig om onderling te kunnen communiceren. Zonder je persoonsgegevens te verstrekken kun je geen lid zijn van ons koor. Als je lid wordt van ons koor ga je hier automatisch mee akkoord.
 • The Famondio Singers staat statutair ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt of een Huishoudelijk Reglement. Elk koorlid wordt geacht zich aan die regels te houden. Zie Huishoudelijk Reglement.