Geschiedenis

Geschiedenis

Hoe het begon

Op 28 maart 1966 was het na vele voorbesprekingen in kleine kring zover, dat het koor, The Famondio Singers, kon worden opgericht. In Hotel Faber te Hoogezand vond de eerste officiële bijeenkomst plaats van een groep enthousiaste jongelui, die samen iets wilden gaan doen op het gebied van musical en operette. Zij waren in contact gekomen met Ben Bijkerk uit Groningen, pianostemmer bij Albert Hahn. In Ierland, waar Bijkerk had gewerkt, deed hij ervaring op met close-harmony singing en hij voelde er wel voor om met deze groep in zee te gaan. Alle begin is moeilijk; verschillende zangstijlen werden geprobeerd en besproken. Op het repertoire kwamen na verloop van tijd nummers als Hello Dolly, Love Is My Reason, Night and Day en Blue Moon. Ook operettemelodieën als Im Prater blühen wieder die Baume en Komm Zigane werden in het repertoire opgenomen. Alle nummers werden toen al 5 stemmig gearrangeerd en gezongen. De operette melodieën werden al snel geschrapt en het repertoire ging steeds meer in de richting van Amerikaanse songs die door Bijkerk  in close harmony stijl werden gearrangeerd. Eenvoudig was het in het begin niet, maar toch lukte het in de loop van de jaren het repertoire steeds verder uit te breiden met zelf gearrangeerde close harmony nummers die overwegend a capella werden uitgevoerd.

Ledenwerving

Natuurlijk waren er ook mensen bij de groep die na een tijdje weer stopten. Om die leegtes op te vullen, werd een abonnement bij de burgerlijke stand van de gemeente Hoogezand-Sappemeer afgesloten. Maandelijks werd een lijst van nieuwkomers in de gemeente geraadpleegd en werden deze nieuwe ingezetenen schriftelijk benaderd. Bleek er belangstelling te bestaan, dan werd een afspraak gemaakt voor een bezoekje door de dirigent en een der bestuursleden. Soms lukte het om op die manier een nieuw lid te werven. Ook werden er folders verspreid in de toen nog jonge wijk Gorecht. Dat bleek een goede zet, het ledenaantal groeide snel en de basis werd gelegd voor een close harmony groep dat nu The Famondio Singers heet.

Het eerste optreden en hoe het verder ging

De Freyemaborg

Hoewel The Famondio Singers nog maar twee nummers redelijk beheersten werd via de dirigent een uitnodiging ontvangen van mevrouw Nanninga-v.d. Hoop van Slochteren, om voor haar te komen zingen in de prachtige Fraeylemaborg. Een bijzondere belevenis. De prachtige akoestiek in de borg leidde tot een klankvorming die de groep nog niet kende; de “droge” repetitie ruimte in Hotel Faber, kleurde niet echt. De freule vond het optreden prachtig. Wat de groep toen nog niet wist dat vele optredens door de provincie en elders in het land, zouden gaan volgen.

Meegewerkt werd o.a. een groot aantal keren aan Muziek uit Studio 1, Charlie Nederpelt, Vara Dansorkest, AVRO en bij de NCRV-tv, programma’s in schouwburgen samen met Noord Nederlands Filharmonisch Orkest (Tour de chant). Met trots kan worden gesteld dat The Famondio Singers voorlopers en mede grondleggers waren voor het grote aantal modern vocal groepen dat Nederland nu kent, en waarvoor door The Famondio Singers één keer in de drie jaar een close harmony festival wordt georganiseerd. Grote aantallen zangers en zangeressen strijken dan neer in de provincie Groningen; de laatste keer in het Geert Teis centrum waren dat er meer dan 300.

Met recht kan worden gesteld dat The Famondio Singers de oudste close harmony groep van Nederland is; niet wat de samenstelling betreft (jonge zangers en zangeressen), maar wel gerekend in “verenigingsleeftijd”.